Tặng đàn gà khăn quàng đỏ cho học sinh

Thực hiện chương trình tháng 2 năm 2019

Liên đội đã trao tặng 4 đàn gà khăn quàng đỏ cho 4 học sinh nghèo

Bài viết liên quan