Chương trình tết cho học sinh

Nhân dịp kết thúc năm 2018 bước sáng năm kỷ Hợi năm 2019, Nhà trường tổ chức bữa cơm tết đầm ấm cho 109 em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo trên cả 3 vùng.

Nhân dịp kết thúc năm 2018 bước sáng năm kỷ Hợi năm 2019, Nhà trường tổ chức bữa cơm tết đầm ấm cho 109 em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo trên cả 3 vùng, với nguồn kinh phí của tập thể CBGV nhà trường huy động quyên góp là 4500.000 đồng. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa nhằm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bài viết liên quan